Eleftersyn

Virum Installation er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre eleftersyn.
Eleftersyn er en del af Forbrugerbeskyttelsesloven, som bl.a. har til formål at beskytte forbrugere ved erhvervelse af fast ejendom.

HVORFOR FÅ LAVET ET ELEFTERSYN?

Et eleftersyn sikrer, at både sælger og køber kommer godt videre efter en bolighandel. Når en autoriseret elinstallatør har gennemgået boligens installationer, får både køber og sælger vished for boligens tilstand og hvilke forhold, der eventuelt skal udbedres.

Med eleftersynsordningen ved begge parter, at de har handlet en elsikker bolig. Formålet med ordningen er desuden at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, der er bestemt i forældelsesloven. Dette sker, når sælger fremlægger en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Sælger betaler for rapporter, mens udgiften til den eventuelle ejerskifteforsikring deles mellem de to parter.

Når Virum Installation udfører eleftersynet, kan både sælger og køber vide sig sikker på, at det er en erfaren fagspecialist, der foretager eleftersynet, ligesom sælger kan få et overslag eller et skøn over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle mangler.

Når nøglerne skifter hænder, kan begge parter derfor være trygge ved, at boligen er elsikker og dermed ikke indeholder ulovlige elinstallationer, der kan forårsage brand eller stødskader på personer.

HVAD INDEHOLDER ET ELEFTERSYN?

Gennemgangen af boligens elinstallationer, i forbindelse med et eleftersyn, skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb i boligen med mindre andet aftales.

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

 Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.